Autorita (knihovnictví)Nikdy v historii lidstva nebylo o Autorita (knihovnictví) tolik informací jako dnes díky internetu. Tento přístup ke všemu, co se týká Autorita (knihovnictví), však není vždy snadný. Přesycení, špatná použitelnost a obtížné rozlišení správných a nesprávných informací o Autorita (knihovnictví) jsou často obtížně překonatelné. To nás motivovalo k vytvoření spolehlivého, bezpečného a efektivního webu.

Bylo nám jasné, že k dosažení našeho cíle nestačí mít správné a ověřené informace o Autorita (knihovnictví). Vše, co jsme o Autorita (knihovnictví) shromáždili, muselo být také prezentováno jasným a čitelným způsobem, ve struktuře, která usnadňuje uživatelský zážitek, s čistým a efektivním designem a která upřednostňuje rychlost načítání. Jsme přesvědčeni, že se nám to podařilo, i když se stále snažíme o drobná zlepšení. Pokud se vám to, co jste o Autorita (knihovnictví) zjistili, zdálo užitečné a cítili jste se dobře, budeme velmi rádi, když se na wikious.com vrátíte, kdykoli budete chtít a potřebovat.

Pojem autoritaknihovnické terminologii označuje ověřený a unifikovaný selekční údaj (heslo), který popisuje dokumenty a slouží k jejich vyhledávání v knihovních katalozích.

Pro uchování a sdílení autoritních záznamů v archivnictví, které jsou řešeny poněkud jinak, neboť jsou vytvářeny podle Základních pravidel pro zpracování archiválií, však slouží Informační systém Centrální archivní modul (zkratkou IS CAM).

Dělení

Autority se dělí na jmenné (jména osob, rodin a rodů, názvy akcí a korporací apod.) a věcné (věcná témata, geografické termíny, formy a žánry, chronologické termíny apod.). Autority, resp. autoritní záznamy jsou soustředěny v databázích, tzv. souborech autorit, většinou jako součást knihovního katalogu. Hlavním a nejdůležitějším prvkem autoritního záznamu je záhlaví, tj. ta podoba slovního vyjádření pro daný pojem, která byla zvolena jako preferovaná. Autoritní záznamy dále mohou obsahovat odkazy na jiné formy záhlaví (např. pseudonymy osob, synonyma apod.) a poznámky (např. stručné biografické údaje o osobě apod.).

Reference

  1. Metodiky - Ministerstvo vnitra České republiky. www.mvcr.cz . . Dostupné online. 
  2. Centrální Archivní Modul — Informace o projektu CAM. cam.nacr.cz . . Dostupné online. 

Externí odkazy