ExhumaceNikdy v historii lidstva nebylo o Exhumace - Wikious tolik informací jako dnes díky internetu. Tento přístup ke všemu, co se týká Exhumace - Wikious, však není vždy snadný. Přesycení, špatná použitelnost a obtížné rozlišení správných a nesprávných informací o Exhumace - Wikious jsou často obtížně překonatelné. To nás motivovalo k vytvoření spolehlivého, bezpečného a efektivního webu.

Bylo nám jasné, že k dosažení našeho cíle nestačí mít správné a ověřené informace o Exhumace - Wikious. Vše, co jsme o Exhumace - Wikious shromáždili, muselo být také prezentováno jasným a čitelným způsobem, ve struktuře, která usnadňuje uživatelský zážitek, s čistým a efektivním designem a která upřednostňuje rychlost načítání. Jsme přesvědčeni, že se nám to podařilo, i když se stále snažíme o drobná zlepšení. Pokud se vám to, co jste o Exhumace - Wikious zjistili, zdálo užitečné a cítili jste se dobře, budeme velmi rádi, když se na wikious.com vrátíte, kdykoli budete chtít a potřebovat.

Exhumace v Katyni

Exhumace je obecně otevření hrobu a vyzvednutí mrtvého těla na základě úředního povolení nebo příkazu. Podle právní úpravy pohřebnictví je jí jakákoli manipulace s nezetlelými i zetlelými lidskými ostatky.

Provést ji je možno před uplynutím tzv. tlecí doby (minimálně 10 let) jen na žádost nájemce hrobového místa a se souhlasem krajské hygienické stanice, nebo v trestním řízení. V něm ji může nařídit pouze soudce, případně v přípravném řízení státní zástupce, a to tehdy, pokud je podezření, že smrt pohřbeného byla způsobena trestným činem. Pak následuje soudní pitva.

Reference

  1. § 2 písm. k) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (dále jen „zákon o pohřebnictví“)
  2. § 22 odst. 3 a 5 zákona o pohřebnictví
  3. § 115 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád

Externí odkazy