Gemeinsame NormdateiNikdy v historii lidstva nebylo o Gemeinsame Normdatei tolik informací jako dnes díky internetu. Tento přístup ke všemu, co se týká Gemeinsame Normdatei, však není vždy snadný. Přesycení, špatná použitelnost a obtížné rozlišení správných a nesprávných informací o Gemeinsame Normdatei jsou často obtížně překonatelné. To nás motivovalo k vytvoření spolehlivého, bezpečného a efektivního webu.

Bylo nám jasné, že k dosažení našeho cíle nestačí mít správné a ověřené informace o Gemeinsame Normdatei. Vše, co jsme o Gemeinsame Normdatei shromáždili, muselo být také prezentováno jasným a čitelným způsobem, ve struktuře, která usnadňuje uživatelský zážitek, s čistým a efektivním designem a která upřednostňuje rychlost načítání. Jsme přesvědčeni, že se nám to podařilo, i když se stále snažíme o drobná zlepšení. Pokud se vám to, co jste o Gemeinsame Normdatei zjistili, zdálo užitečné a cítili jste se dobře, budeme velmi rádi, když se na wikious.com vrátíte, kdykoli budete chtít a potřebovat.

Karta záznamu v GND (osoby)

Gemeinsame Normdatei (GND) je soubor mezinárodních autorit (knihovnických hesel) členěný na sedm entit nejvyšší úrovně ustavená společně s Knihovnou Kongresu USA (ang. Integrated Authority File). Soubor je veden Německou národní knihovnou společně se všemi německými bibliotekařskými svazy a dalšími institucemi. Gemeinsame Normadatei byl do praxe zaveden v dubnu 2012, kdy nahradil v Německu užívané samostatné soubory osobních autorit (Personennamendatei, PND), korporátních autorit (Gemeinsame Körperschaftsdatei, GKD), heslových autorit (Schlagwortnormdatei, SWD) a speciálního souboru hudebního archivu Deutsches Musikarchiv (Einheitssachtitel-Datei des Deutschen Musikarchivs, DMA-EST-Datei). Soubor je publikován pod licencí Creative Commons Zero CC0.

Specifikace GND nabízí jak hierarchii entit nejvyšší úrovně a jejich podtřídy, ale užitečnou pro knihovnickou klasifikaci a jednoznačnou identifikaci jednotlivých elementů. Ale zná i ontologii pro reprezentaci znalostí v sémantickém webu, jak je definovaná v Resource Description Framework.

GND entity nejvyšší úrovně

Záznamy GND se dělí na sedm základní entit:

  • 4 628 000 Personennamen (nicht individualisiert, žádný typ) – osobní jména (jména, která nejsou přiřazena k určité osobě)
  • 2 882 000 Personen (individualisiert, typ p) – osobní autority
  • 1 172 000 Körperschaften (typ k) – korporátní autority
  • 587 000 Kongresse/Veranstaltungen (typ v) – kongresy/události
  • 293 000 Geografika (typ g) – geografické autority
  • 202 000 Sachbegriffe (typ s) – věcné autority
  • 193 000 Werke (typ w) – autority popisující díla

Externí odkazy