EkshumacjaNigdy w historii ludzkości nie było tylu informacji o Ekshumacja - Wikious, co dziś dzięki Internetowi. Jednak dostęp do wszystkiego, co związane z Ekshumacja - Wikious, nie zawsze jest łatwy. Nasycenie, słaba użyteczność i trudność w rozróżnieniu prawidłowych i nieprawidłowych informacji o Ekshumacja - Wikious są często trudne do pokonania. To właśnie zmotywowało nas do stworzenia niezawodnej, bezpiecznej i skutecznej witryny.

Było dla nas jasne, że aby osiągnąć nasz cel, nie wystarczy mieć poprawne i sprawdzone informacje o Ekshumacja - Wikious. Wszystko, co zebraliśmy na temat Ekshumacja - Wikious, musieliśmy również przedstawić w jasny, czytelny sposób, w strukturze ułatwiającej korzystanie z serwisu, z czystym i wydajnym wyglądem oraz z priorytetem szybkości ładowania. Jesteśmy przekonani, że udało nam się to osiągnąć, choć cały czas pracujemy nad wprowadzaniem drobnych usprawnień. Jeśli to, co znalazłeś w Ekshumacja - Wikious, było dla Ciebie przydatne i czułeś się komfortowo, będzie nam bardzo miło, jeśli wrócisz do wikious.com, kiedy tylko zechcesz i będziesz tego potrzebował.

Zdjęcie z 1943 roku z ekshumacji ciał polskich oficerów zamordowanych przez NKWD w Katyniu w 1940. Pagony wskazują, że ofiara była majorem 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego

Ekshumacja (z łac. extra „poza, na zewnątrz”, humus „gleba”) – wydobycie zwłok lub szczątków w celu dokonania oględzin sądowych, lekarskich (np. aby ustalić bądź potwierdzić przyczynę zgonu) lub w celu przeniesienia ich do innego grobu (np. z leśnych mogił wojennych na cmentarze lub bliżej miejsca zamieszkania żyjących krewnych).

Ekshumacja w Polsce

Nadzór nad ekshumacją sprawuje właściwy powiatowy lub portowy inspektor sanitarny. O ekshumacji należy też zawiadomić na piśmie zarząd cmentarza. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia, z tym że właściwy powiatowy lub portowy inspektor sanitarny może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie, przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności. Ekshumację przeprowadza się we wczesnych godzinach rannych.

Zasady przeprowadzania ekshumacji określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1910).

Osobami upoważnionymi do złożenia wniosku o ekshumację zwłok są:

  • małżonka lub małżonek osoby zmarłej,
  • krewni zstępni (potomek w linii prostej: dziecko, wnuk, prawnuk),
  • krewni wstępni (przodek w linii prostej: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),
  • krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa,
  • powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia,
  • osoby dobrowolnie do tego zobowiązujące się.

Przypisy

  1. Bartnik i Lis 2016 ↓, s. 90–92.
  2. Ekshumacja zwłok. Główny Inspektorat Sanitarny. .

Bibliografia

  • Monika Bartnik, Wojciech Lis: Leksykon kryminalistyki. 100 podstawowych pojęć. Warszawa: C.H. Beck, 2016, s. 90–92, seria: Leksykony prawnicze. ISBN 978-83-255-7642-4.

Scale of justice gold.png Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 16 listopada 2007. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.