Wybory parlamentarne w Polsce w 2015 roku

W dzisiejszym artykule zagłębimy się w temat Wybory parlamentarne w Polsce w 2015 roku, który w ostatnim czasie wzbudził duże zainteresowanie. Wybory parlamentarne w Polsce w 2015 roku to temat, który ma wpływ na ludzi w każdym wieku i z różnych warstw społeczeństwa. Od momentu powstania Wybory parlamentarne w Polsce w 2015 roku wywołał debaty i dyskusje w różnych sferach, generując różnorodne opinie i punkty widzenia. W tym artykule zajmiemy się najważniejszymi aspektami Wybory parlamentarne w Polsce w 2015 roku, analizując jego kontekst, ewolucję w czasie i jego wpływ dzisiaj. Dodatkowo zagłębimy się w możliwe implikacje i konsekwencje, jakie Wybory parlamentarne w Polsce w 2015 roku może mieć w przyszłości. Dołącz do nas w tej wycieczce po Wybory parlamentarne w Polsce w 2015 roku i odkryj wszystko, co ten motyw ma nam do zaoferowania!

Wybory parlamentarne w Polsce w 2015 roku
Państwo

 Polska

Rodzaj

wybory parlamentarne

Data przeprowadzenia

25 października 2015

Data zarządzenia

17 lipca 2015
przez: Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego

Podstawa prawna

kodeks wyborczy

Ordynacja wyborcza

proporcjonalna (Sejm), większościowa (Senat)

Koszt

111 640 905 zł

Głosowanie
poprzednie:
2011
następne:
2019
Strona internetowa

Wybory parlamentarne w Polsce w 2015 roku – wybory do Sejmu i Senatu. Na mocy postanowienia prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 17 lipca 2015, zmienionego postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2015 odbyły się 25 października 2015.

Odbyły się one według zasad wprowadzonych przez Kodeks wyborczy z 5 stycznia 2011. Zakończyły się zwycięstwem Prawa i Sprawiedliwości. Do Sejmu dostały się także: Platforma Obywatelska, Kukiz’15, Nowoczesna i Polskie Stronnictwo Ludowe, jeden mandat przypadł Mniejszości Niemieckiej; w Senacie – poza zwycięzcami wyborów – mandaty uzyskały Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe i czterej kandydaci niezależni (komitety wyborcze wyborców).

Po raz pierwszy od 1989 roku zwycięski komitet wyborczy zdobył większość sejmową umożliwiającą sformowanie samodzielnego rządu.

Sytuacja na scenie politycznej przed wyborami

Do ogłoszenia wyborów doszło podczas trwających od 2007 rządów koalicji PO-PSL (w momencie urzędowania rządu Ewy Kopacz, który w 2014 zastąpił drugi rząd Donalda Tuska). Wybory parlamentarne odbyły się kilka miesięcy po odbywających się w maju tego samego roku wyborach prezydenckich, w których do drugiej tury przeszli kandydat PiS Andrzej Duda (który zdobył 34,76% głosów) i urzędujący wtedy prezydent RP, popierany m.in. przez PO Bronisław Komorowski (z wynikiem 33,77% głosów), a trzecie miejsce zajął kandydat niezależny Paweł Kukiz (z wynikiem 20,80%), natomiast pozostali kandydaci uzyskali wyniki poniżej 5% głosów. Wybory prezydenckie zakończyły się zwycięstwem Andrzeja Dudy, który pokonał w drugiej turze Bronisława Komorowskiego stosunkiem 51,55% do 48,45% głosów. Komitety ogólnopolskie zarejestrowały tworzące koalicję rządzącą PO i PSL oraz opozycyjne PiS, Zjednoczona Lewica (powstała na te wybory koalicja Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Twojego Ruchu i trzech lewicowych partii pozaparlamentarnych), a także powstałe w 2015 partie polityczne Nowoczesna, KORWiN i Razem oraz powstały na bazie sukcesu wyborczego Pawła Kukiza w wyborach prezydenckich ruch społeczny Kukiz’15.

Wybory zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego

Termin wyborów

Wybory (wyznaczone na 25 października) zostały zarządzone 17 lipca 2015. Innymi dopuszczalnymi terminami były 11 i 18 października oraz 1 listopada.

Wybory do Sejmu RP VIII kadencji

Prawo do podziału mandatów przysługuje tym komitetom wyborczym, które osiągnęły wynik w skali kraju – co najmniej 5% ważnie oddanych głosów, dla koalicyjnych komitetów wyborczych – co najmniej 8% ważnie oddanych głosów. Z ww. progów zwolnione są mniejszości narodowe przy spełnieniu ustawowych warunków. Do Sejmu zostało wybranych 460 posłów w 41 wielomandatowych (co najmniej 7 w jednym okręgu) okręgach wyborczych przy zastosowaniu metody D’Hondta.

Wybory do Senatu RP IX kadencji

Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 po raz drugi odbyły się w 100 jednomandatowych okręgach wyborczych, w których zostało wybranych 100 senatorów.

Kampania wyborcza

Plakaty wyborcze w Krakowie

Zgodnie z kalendarzem wyborczym kampania wyborcza rozpoczęła się w dniu wejścia w życie postanowienia w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i uległa zakończeniu na 24 godziny przed dniem głosowania, tj. 23 października 2015 o godz. 24:00.

Terminy wyborcze

Wybory parlamentarne w Polsce w 2015; państwowa obwodowa komisja wyborcza w gmachu Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie

Prezydent ustalił następujący kalendarz wyborczy:

 • 7 września – złożenie zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
 • 15 września – zgłoszenie list kandydatów na posłów i kandydatur na senatorów
 • 25 września o godz 12:00 – losowanie numerów list kandydatów na posłów
 • do 2 października – zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich
 • do 4 października
  • zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych
  • powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych
  • podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego
  • sporządzenie spisów wyborców przez gminy
 • do 7 października – zgłaszanie konsulowi zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą
 • do 10 października – zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a
 • od 10 października do 23 października do godz. 24:00 – nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze
 • do 11 października – składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
 • do 15 października – podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów
 • do 16 października – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 • do 20 października
  • składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
  • składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego
 • do 22 października
  • zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
  • zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach
 • 23 października 2015 (godz. 24:00) – zakończenie kampanii wyborczej i rozpoczęcie tzw. ciszy wyborczej, która potrwa do zakończenia głosowania we wszystkich obwodach w Polsce
 • 25 października 2015 – głosowanie w godz. 7:00–21:00

Rejestracja komitetów wyborczych

Komitety wyborcze w wyborach do Sejmu i Senatu mają prawo zgłaszać do Państwowej Komisji Wyborczej partie polityczne, ich koalicje oraz wyborcy. Termin zgłaszania komitetów upłynął 7 września 2015. Spośród 124 wniosków o rejestracje komitetu PKW zarejestrowała 115 komitetów, w tym: 2 koalicyjne komitety wyborcze, 25 komitetów wyborczych partii politycznych i 88 komitetów wyborczych wyborców. Spośród tych komitetów chęć zgłaszania kandydatów zarówno do Sejmu, jak i do Senatu zgłosiło 38 komitetów. 77 komitetów zgłosiło chęć wystawienia kandydatów tylko do Senatu. Zarejestrowane komitety miały czas na zgłoszenie do PKW list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów do godziny 24:00 15 września 2015.

Aby zarejestrować listę kandydatów do Sejmu w danym okręgu wyborczym, komitet musi dostarczyć do właściwej okręgowej komisji wyborczej listę kandydatów wraz z listą poparcia podpisaną przez co najmniej 5000 mieszkańców stale zamieszkujących dany okręg. Jeżeli komitetowi uda się zarejestrować listy kandydatów w co najmniej 21 okręgach, to taki komitet może zgłaszać listy kandydatów w pozostałych okręgach bez list poparcia. Aby zarejestrować kandydata do Senatu w danym okręgu wyborczym, komitet musi dostarczyć do właściwej okręgowej komisji wyborczej, listę poparcia dla kandydata podpisaną przez co najmniej 2000 mieszkańców stale zamieszkujących dany okręg.

Komitety wyborcze do Sejmu i Senatu

Komitety, które zarejestrowały listy do Sejmu w co najmniej połowie okręgów wyborczych
Nr listy Komitet wyborczy Lider Hasła wyborcze Kandydaci
na posłów
Kandydaci
na senatorów
1 Prawo i Sprawiedliwość* Jarosław Kaczyński Damy radę;
Praca, nie obietnice
919 98
2 Platforma Obywatelska RP* Ewa Kopacz Tak. Chodzi o Waszą przyszłość;
Silna gospodarka, wyższe płace
916 83
3 Partia Razem brak Inna polityka jest możliwa 573 0
4 KORWiN* Janusz Korwin-Mikke Nowi ludzie, nowy porządek 898 10
5 Polskie Stronnictwo Ludowe Janusz Piechociński Blisko ludzkich spraw 916 58
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni* Barbara Nowacka Szkoły budować, księży opodatkować 904 31
7 KWW Kukiz’15* Paweł Kukiz Potrafisz Polsko!;
Polska budzi się, z naszymi marzeniami!
838 9
8 Nowoczesna Ryszarda Petru* Ryszard Petru Naprawmy Polskę! 858 16

* Inne partie startujące z list danych komitetów (w wypadku KWW wszystkie partie):

Komitety, które zarejestrowały listy do Sejmu w niektórych okręgach
Nr listy Komitet wyborczy Lider Hasła wyborcze Liczba
okręgów
Kandydaci
na posłów
Kandydaci
na senatorów
9 KWW JOW Bezpartyjni* Robert Raczyński Zmieniamy Polskę 8 136 6
10 KWW Zbigniewa Stonogi Zbigniew Stonoga Twój strzał w „10” 19 297 1
11 KWW Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej* Sławomir Izdebski 3 60 2
12 KWW Zjednoczeni dla Śląska** Dietmar Brehmer Ze Śląska. Nie z partii. 2 42 0
13 Samoobrona Lech Kuropatwiński Tylko razem zwyciężymy! 7 119 2
14 KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”* Grzegorz Braun Wiara, rodzina, własność 12 202 1
15 Kongres Nowej Prawicy Michał Marusik 6 116 8
16 KWW Mniejszość Niemiecka** Ryszard Galla Dobra robota! 1 24 3
17 KWW Obywatele do Parlamentu* Jan Zbigniew Potocki Naród rządzi 1 40 3

* Inne partie startujące z list danych komitetów (w wypadku KWW wszystkie partie):

** Jako komitet mniejszości narodowej zwolniony z obowiązku przekraczania progu wyborczego.

Komitety, które wystawiły jedynie kandydatów do Senatu
Komitet wyborczy Lider Kandydaci
na senatorów
Narodowe Odrodzenie Polski Adam Gmurczyk 7
Obywatelski KWW Polskie Rodziny Razem Antoni Sosnowski 3
KWW Łukasza Gibały „Niezależni do Senatu” Łukasz Gibała 3
Polska Patriotyczna Ryszard Jarznicki 2
KWW Kruzel Andrzej – Wasz Senator Andrzej Kruzel 2
KWW Ślonzoki Razem Andrzej Roczniok 2
KWW Polska Obywatelska Krzysztof Topczewski 2
KWW Pakt Obywatelski Kamil Szarało 2
KWW Forum Obywatelskie Szczepan Bukłaho 2
Komitety z zarejestrowanym jednym kandydatem* 66

*W tym partie: Związek Słowiański, Stronnictwo Pracy, Piast – Jedność Myśli Europejskich Narodów, Partia Demokratyczna – demokraci.pl, Unia Polityki Realnej, Biało-Czerwoni, Ruch Narodowy

Listy wyborcze w poszczególnych okręgach oraz ich liderzy

Poniższe zestawienie zostało opracowane na podstawie danych z serwisu informacyjnego PKW

Obecność list komitetów wyborczych w poszczególnych okręgach w wyborach do Sejmu. Tam, gdzie komitet zarejestrował listę, podano imię i nazwisko kandydata z nr 1
Okręg PiS PO Razem KORWiN PSL ZL Kukiz’15 Nowoczesna JOW Bezpartyjni Stonoga RS RP ZdŚ Samoobrona „Szczęść Boże!” KNP
1 Adam Lipiński Stanisław Huskowski Szymon Surmacz Klaudia Witczak Ilona Antoniszyn-Klik Ryszard Zbrzyzny Robert Winnicki Elżbieta Stępień
2 Michał Dworczyk Tomasz Siemoniak Anna Stabrowska Beata Żołnieruk Stanisław Longawa Marek Dyduch Ireneusz Zyska Jacek Iwancz Patryk Wild
3 Mirosława Stachowiak-Różecka Alicja Chybicka Roland Zarzycki Henryk Nowakowski Ewa Mańkowska Małgorzata Tracz Kornel Morawiecki Krzysztof Mieszkowski Kamil Całek Tadeusz Marczak
4 Tomasz Latos Zbigniew Pawłowicz Bartosz Nowaczyk Marcin Sypniewski Eugeniusz Kłopotek Krzysztof Gawkowski Paweł Skutecki Michał Stasiński Leszek Posłuszny
5 Krzysztof Czabański Arkadiusz Myrcha Marek Gogołkiewicz Agata Banasik Zbigniew Sosnowski Jerzy Wenderlich Paweł Szramka Joanna Scheuring-Wielgus Marcin Lewandowski Lech Kuropatwiński
6 Elżbieta Kruk Joanna Mucha Tomasz Warzocha Michał Rozpendowski Jan Łopata Janusz Palikot Jakub Kulesza Urszula Bury Joanna Szadura Marian Widz Ryszard Milewski
7 Beata Mazurek Grzegorz Raniewicz Magdalena Zelent Rafał Bukowski Genowefa Tokarska Riad Haidar Jarosław Sachajko Mateusz Prucnal Henryk Małysz
8 Marek Ast Stefan Niesiołowski Michał Szmytkowski Robert Anacki Jolanta Fedak Bogusław Wontor Jarosław Porwich Paweł Pudłowski Mateusz Klejdysz
9 Piotr Gliński Włodzimierz Nykiel Wojciech Szymański Jacek Dobiesz Marek Działoszyński Dariusz Joński Piotr Apel Katarzyna Lubnauer
10 Antoni Macierewicz Dorota Rutkowska Wioleta Krysiak Leszek Kędzierski Dariusz Klimczak Artur Ostrowski Rafał Wójcikowski Agnieszka Łuczak
11 Witold Waszczykowski Cezary Tomczyk Mateusz Mirys Waldemar Utecht Paweł Bejda Cezary Olejniczak Tomasz Rzymkowski Adam Rogala-Lewicki Bartosz Bąbrych Andrzej Urbaniak Marek Kaźmierczak
12 Beata Szydło Marek Sowa Monika Szymańska Piotr Krawczyk Józef Kała Zdzisława Piątkowska Józef Brynkus Anna Miklaszewska
13 Małgorzata Wassermann Rafał Trzaskowski Jakub Baran Konrad Berkowicz Wojciech Kozak Kazimiera Szczuka Agnieszka Ścigaj Jerzy Meysztowicz Ryszard Kozłowski Lech Walicki
14 Piotr Naimski Andrzej Czerwiński Dorota Budacz Kazimierz Fałowski Bronisław Dutka Joanna Leja Elżbieta Borowska Tomasz Gabryś Barbara Kleszyk Andrzej Paciej
15 Włodzimierz Bernacki Urszula Augustyn Piotr Plebańczyk Artur Gondek Władysław Kosiniak-Kamysz Piotr Górnikiewicz Norbert Kaczmarczyk Krzysztof Nowak Dariusz Klich Krystian Dworak
16 Wojciech Jasiński Marcin Kierwiński Magdalena Malińska Tomasz Górski Piotr Zgorzelski Włodzimierz Czarzasty Marek Jakubiak Marcin Podsędek
17 Marek Suski Leszek Ruszczyk Alicja Czubek Stefan Błaszczyk Mirosław Maliszewski Elżbieta Fornalczyk Robert Mordak Katarzyna Kalinowska Artur Grzybowski Marek Auguścik
18 Marek Zagórski Jolanta Hibner Marta Nowak Paweł Wyrzykowski Marek Sawicki Paulina Piechna-Więckiewicz Anna Siarkowska Magdalena Daniel Zenon Paśnicki Robert Banasiuk Krzysztof Goławski
19 Jarosław Kaczyński Ewa Kopacz Adrian Zandberg Janusz Korwin-Mikke Tomasz Jędrzejczak Barbara Nowacka Paweł Kukiz Ryszard Petru Piotr Ikonowicz
20 Mariusz Błaszczak Małgorzata Kidawa-Błońska Justyna Samolińska Piotr Bryczkowski Janusz Piechociński Wanda Nowicka Stanisław Tyszka Kamila Gasiuk-Pihowicz Mateusz Młynarczyk
21 Jerzy Żyżyński Leszek Korzeniowski Joanna Bronowicka Łukasz Szewczyk Stanisław Rakoczy Anna Kubica Janusz Sanocki Witold Zembaczyński Piotr Purul Łukasz Fomicz
22 Marek Kuchciński Marek Rząsa Kamila Mackiewicz-Rossmanith Błażej Wilk Mieczysław Kasprzak Ewa Wasiewicz Wojciech Bakun Jan Fuks Marek Ćwiąkała Łukasz Mrugał
23 Józefa Hrynkiewicz Krystyna Skowrońska Martin Irzyk Damian Małek Jan Bury Tomasz Kamiński Maciej Masłowski Mirosław Nowak Rafał Sikora Ryszard Bachórz Leszek Samborski
24 Krzysztof Jurgiel Robert Tyszkiewicz Seweryn Prokopiuk Szczepan Barszczewski Mieczysław Baszko Krzysztof Bil-Jaruzelski Adam Andruszkiewicz Krzysztof Truskolaski Dawid Maruszewski Andrzej Chmielewski Dawid Maruszewski Piotr Rakowski
25 Jarosław Sellin Adam Korol Aleksandra Krotowska-Cacha Karol Rabenda Józef Sarnowski Joanna Senyszyn Magdalena Błeńska Ewa Lieder Danuta Hojarska
26 Jolanta Szczypińska Marek Biernacki Maciej Konieczny Zbigniew Wysocki Hubert Lewna Leszek Miller Małgorzata Zwiercan Grzegorz Furgo Jarosław Gromadzki
27 Stanisław Szwed Mirosława Nykiel Mateusz Trzeciak Tomasz Żuk Mirosław Szemla Przemysław Koperski Jerzy Jachnik Mirosław Suchoń
28 Szymon Giżyński Izabela Leszczyna Jarosław Soja Przemysław Ficenes Stanisław Gmitruk Marek Balt Tomasz Jaskóła Anetta Ujma Rafał Gil Norbert Zadora
29 Wojciech Szarama Borys Budka Łukasz Moll Mariusz Pruszko Andrzej Pilot Tomasz Kalita Paweł Kobyliński Marta Golbik Michał Gaj
30 Izabela Kloc Gabriela Lenartowicz Żaneta Matuszek Adam Pustelnik Bronisław Karasek Patryk Kosela Krzysztof Sitarski Wojciech Kałuża Anna Ronin Roman Fritz
31 Grzegorz Tobiszowski Marian Zembala Marcelina Zawisza Przemysław Wipler Jerzy Ziętek Zbyszek Zaborowski Grzegorz Długi Monika Rosa Zbigniew Kadłubek
32 Ewa Malik Beata Małecka-Libera Jakub Danecki Dominik Charasim Stanisław Dąbrowa Jerzy Borkowski Barbara Chrobak Barbara Dolniak
33 Anna Krupka Grzegorz Schetyna Paulina Borek Dawid Lewicki Kazimierz Kotowski Andrzej Szejna Piotr Liroy-Marzec Adam Cyrański Jan Jagielski Antoni Gromadzki Janusz Lamer Rafał Mossakowski
34 Leonard Krasulski Jacek Protas Barbara Brzezicka Artur Kalbarczyk Piotr Żuchowski Małgorzata Prokop-Paczkowska Andrzej Kobylarz Róża Krześniak Barbara Kalbarczyk Paweł Czerwiński
35 Iwona Arent Janusz Cichoń Emilia Konwerska Mariusz Filipowicz Urszula Pasławska Tadeusz Iwiński Andrzej Maciejewski Mirosław Pampuch Damian Dobkowski
36 Joanna Lichocka Mariusz Witczak Marta Tycner-Wolicka Zygmunt Kopacz Andżelika Możdżanowska Leszek Aleksandrzak Jerzy Kozłowski Adam Szłapka Andrzej Aumiller Krzysztof Przybylak Ewa Bergmann
37 Witold Czarnecki Paweł Arndt Małgorzata Adamczyk Przemysław Piasta Eugeniusz Grzeszczak Tadeusz Tomaszewski Bartosz Józwiak Paulina Hennig-Kloska
38 Maks Kraczkowski Maria Janyska Anna Siuda Piotr Wawrzyniak Krzysztof Paszyk Romuald Ajchler Błażej Parda Bartosz Adaszewski Zbigniew Kubicki
39 Tadeusz Dziuba Szymon Ziółkowski Leszek Kwiatkowski Artur Bednarz Wojciech Jankowiak Waldemar Witkowski Michał Pilc Joanna Schmidt Michał Tkaczuk
40 Czesław Hoc Marek Hok Jacek Wezgraj Robert Bodendorf Cezary Szeliga Stanisław Wziątek Stefan Romecki Radosław Lubczyk
41 Joachim Brudziński Norbert Obrycki Maciej Dżus Paweł Szut Jarosław Rzepa Adam Ostolski Sylwester Chruszcz Piotr Misiło
Okręg wyborczy Nazwa Komitetu Numer 1 na liście
21
Opole
KWW Mniejszość Niemiecka Ryszard Galla
19
Warszawa
KWW Obywatele do Parlamentu Mariola Rabczon-Mazowiecka

Głosowanie, frekwencja i wyniki wyborów

Wyniki wyborów do Sejmu RP

Wyniki wyborów do Sejmu 1991–2023
Zwycięzcy w poszczególnych okręgach w wyborach do Sejmu RP
Wyniki wyborów do Sejmu RP w poszczególnych powiatach
Komitet wyborczy Głosy Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/− %
Prawo i Sprawiedliwość 5 711 687 37,58 7,68 235 78 51,09
Platforma Obywatelska RP 3 661 474 24,09 15,09 138 69 30,00
KWW Kukiz’15 1 339 094 8,81 42 9,13
Nowoczesna Ryszarda Petru 1 155 370 7,60 28 6,09
Polskie Stronnictwo Ludowe 779 875 5,13 3,23 16 12 3,48
KWW Mniejszość Niemiecka 27 530 0,18 0,01 1 0,22
KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1 147 102 7,55 10,71 67
KORWiN 722 999 4,76
Partia Razem 550 349 3,62
KWW Zbigniewa Stonogi 42 731 0,28
KWW Zjednoczeni dla Śląska 18 668 0,12
KWW JOW Bezpartyjni 15 656 0,10
KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” 13 113 0,09
Kongres Nowej Prawicy 4852 0,03 1,03
Samoobrona 4266 0,03 0,04
KWW Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej 3941 0,03
KWW Obywatele do Parlamentu 1964 0,01
Ogółem 15 200 671 100,00 460 100,00
Głosy nieważne 394 664 2,53 1,99
Frekwencja 15 595 335 50,92 2,00

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą większość rządzącą w kolejności: ugrupowanie rządowe, opozycja parlamentarna i pozaparlamentarna (komitety, które nie przekroczyły 1% poparcia w skali kraju, potraktowano zbiorczo):

235 138 42 28 16
PiS PO K’15 .N PSL
PiS PO K’15 .N PSL ZL

Wyniki głosowania w skali okręgów

Wszystkie dane wyrażono w procentach

Okręg Nazwa Frekwencja
PiS PO Kukiz’15 .N ZL PSL KORWiN Razem MN Inni
1 Legnica 35,70 25,24 9,59 7,15 10,45 3,89 4,32 3,64 46,71
2 Wałbrzych 31,15 32,65 8,81 6,64 8,76 3,18 4,30 3,41 1,09 44,83
3 Wrocław 31,21 30,49 8,74 10,65 6,10 2,60 5,22 4,21 0,77 54,08
4 Bydgoszcz 30,20 29,64 7,77 7,30 10,04 6,07 4,54 3,76 0,68 47,87
5 Toruń 33,57 25,77 8,32 6,50 10,76 6,75 3,90 3,65 0,78 44,90
6 Lublin 47,57 16,59 9,32 4,54 5,98 7,74 5,00 2,75 0,52 52,01
7 Chełm 48,02 12,31 10,47 3,75 7,11 11,39 4,37 2,39 0,18 45,30
8 Zielona Góra 28,27 28,21 8,75 9,99 10,02 5,12 4,99 3,99 0,65 44,63
9 Łódź 29,90 31,28 7,24 8,99 10,48 2,70 4,78 4,63 56,74
10 Piotrków Trybunalski 46,95 15,46 10,08 5,59 7,47 7,48 3,91 3,06 50,26
11 Sieradz 39,93 21,18 8,92 5,32 8,18 7,86 4,10 3,54 0,98 48,47
12 Kraków I 49,05 20,42 8,67 5,79 5,33 3,03 4,45 3,26 54,46
13 Kraków II 38,62 24,61 7,26 9,73 6,38 2,70 6,35 3,88 0,48 58,81
14 Nowy Sącz 60,56 13,95 7,83 3,69 2,55 4,16 4,31 2,13 0,80 52,18
15 Tarnów 51,99 14,71 9,60 4,54 3,41 8,08 4,72 2,43 0,53 51,85
16 Płock 43,78 16,44 8,41 5,15 8,14 10,66 4,07 3,35 46,22
17 Radom 47,49 17,55 8,41 4,81 4,82 9,42 3,91 2,62 0,98 49,38
18 Siedlce 51,10 13,55 8,36 4,63 4,35 10,23 4,35 2,66 0,76 50,56
19 Warszawa I 29,89 27,54 7,76 13,39 8,55 0,72 6,18 5,54 0,43 70,80
20 Warszawa II 38,80 25,12 7,22 10,01 5,66 3,80 4,81 3,85 0,73 60,00
21 Opole 27,77 26,23 12,57 7,14 6,75 3,68 3,95 3,02 8,14 0,75 43,12
22 Krosno 53,51 13,76 9,15 3,97 4,56 7,28 4,28 2,32 1,17 47,47
23 Rzeszów 56,11 13,11 9,28 4,16 4,42 4,67 4,96 2,29 1,00 52,56
24 Białystok 45,38 16,74 9,07 5,37 7,35 8,07 4,66 2,59 0,77 47,10
25 Gdańsk 29,61 34,72 7,15 9,17 6,59 3,02 5,00 3,98 0,75 52,55
26 Gdynia 31,22 33,46 8,02 8,22 6,64 3,23 4,43 4,05 0,75 51,28
27 Bielsko-Biała 40,42 23,57 9,36 8,27 6,56 3,42 4,68 3,72 56,35
28 Częstochowa 35,82 20,95 11,63 6,74 11,12 4,99 4,27 3,64 0,84 49,83
29 Gliwice 30,51 28,99 12,19 8,90 7,21 2,50 5,09 4,15 0,48 49,12
30 Rybnik 39,59 24,21 11,31 6,33 5,93 1,79 4,53 3,33 2,98 51,82
31 Katowice 32,92 28,37 10,05 8,66 6,77 0,99 5,55 4,08 2,61 53,92
32 Sosnowiec 29,65 25,56 10,24 8,97 13,97 2,35 4,81 4,44 51,41
33 Kielce 42,81 17,25 9,41 4,98 7,87 9,51 4,14 2,80 1,23 46,82
34 Elbląg 31,56 30,12 8,24 5,82 7,69 6,69 4,73 3,80 1,34 41,30
35 Olsztyn 30,42 27,07 8,97 6,82 8,76 8,44 5,10 3,74 0,68 43,13
36 Kalisz 31,85 24,69 7,98 7,04 8,82 10,98 4,25 3,17 1,23 47,27
37 Konin 37,41 20,23 8,83 6,94 11,77 6,86 3,99 3,98 46,64
38 Piła 27,26 31,02 9,01 6,98 9,15 7,66 4,07 3,92 0,93 46,07
39 Poznań 23,90 35,65 6,06 14,49 8,07 1,91 4,77 4,60 0,55 60,23
40 Koszalin 28,58 30,07 9,41 8,06 11,38 4,13 4,46 3,90 43,63
41 Szczecin 29,09 31,93 8,42 8,66 8,56 3,88 5,33 4,12 47,27
Polska 37,58 24,09 8,81 7,60 7,55 5,13 4,76 3,62 0,18 0,69 50,92

Podział mandatów w skali okręgów

Okręg Nazwa Łącznie
PiS PO Kukiz’15 .N PSL MN
1 Legnica 6 4 1 1 12
2 Wałbrzych 3 4 1 8
3 Wrocław 6 5 1 2 14
4 Bydgoszcz 5 4 1 1 1 12
5 Toruń 6 4 1 1 1 13
6 Lublin 10 3 1 1 15
7 Chełm 8 2 1 1 12
8 Zielona Góra 5 5 1 1 12
9 Łódź 4 4 1 1 10
10 Piotrków Trybunalski 6 2 1 9
11 Sieradz 7 3 1 1 12
12 Kraków I 5 2 1 8
13 Kraków II 7 5 1 1 14
14 Nowy Sącz 8 1 1 10
15 Tarnów 6 1 1 1 9
16 Płock 6 2 1 1 10
17 Radom 5 2 1 1 9
18 Siedlce 8 2 1 1 12
19 Warszawa I 8 7 2 3 20
20 Warszawa II 6 4 1 1 12
21 Opole 4 4 2 1 1 12
22 Krosno 7 2 1 1 11
23 Rzeszów 12 2 1 15
24 Białystok 8 3 1 1 1 14
25 Gdańsk 5 5 1 1 12
26 Gdynia 6 6 1 1 14
27 Bielsko-Biała 5 2 1 1 9
28 Częstochowa 4 2 1 7
29 Gliwice 4 3 1 1 9
30 Rybnik 5 3 1 9
31 Katowice 5 5 1 1 12
32 Sosnowiec 4 3 1 1 9
33 Kielce 9 3 1 1 2 16
34 Elbląg 4 3 1 8
35 Olsztyn 4 3 1 1 1 10
36 Kalisz 5 4 1 1 1 12
37 Konin 5 2 1 1 9
38 Piła 3 4 1 1 9
39 Poznań 3 5 2 10
40 Koszalin 3 3 1 1 8
41 Szczecin 5 5 1 1 12
Polska 235 138 42 28 16 1 460

Wyniki wyborów do Senatu RP

Zwycięzcy w poszczególnych okręgach w wyborach do Senatu RP
Komitet wyborczy Głosy Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/−
Prawo i Sprawiedliwość 5 993 433 39,99 13,04 61 30
Platforma Obywatelska RP 4 323 789 28,85 6,75 34 29
Polskie Stronnictwo Ludowe 1 109 675 7,40 1,98 1 1
KWW Marka Borowskiego 124 064 0,83 0,11 1
KWW Jarosław Obremski – niezależny Senator z Wrocławia 89 699 0,60 1
KWW Lidia Staroń – Zawsze po stronie ludzi 63 870 0,43 1
KWW Grzegorza Biereckiego 42 862 0,29 1
KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 595 206 3,97 5,03
Nowoczesna Ryszarda Petru 394 817 2,63
KWW Kukiz’15 207 156 1,38
KORWiN 186 510 1,24
KWW JOW Bezpartyjni 113 669 0,76
KWW Obywatele do Parlamentu 84 246 0,56
Kongres Nowej Prawicy 79 946 0,53 0,03
KWW Mniejszość Niemiecka 40 472 0,27 0,24
Samoobrona 20 913 0,14 0,03
KWW Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej 14 316 0,10
KWW Zbigniewa Stonogi 10 167 0,07
KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” 7916 0,05
Pozostałe komitety wyborcze partii 165 284 1,10
Pozostałe komitety wyborcze wyborców 1 320 076 8,81
Ogółem 14 988 086 100,00 100
Głosy nieważne 604 947 3,88 0,64
Frekwencja 15 593 033 50,91 1,99
61 34 1 4
PiS PO   KWW
PiS PO PSL ZL

Frekwencja

Do wzięcia udziału w głosowaniu uprawnionych było 30 732 398 osób, co stanowiło 82,12% z 37 423 576 mieszkańców. Frekwencja do godz. 12:00 wyniosła 16,47%, a do godz. 17:00 – 38,97%, a by ostatecznie wynieść 50,92%. Wydano 15 595 335 kart wyborczych.

Ważność wyborów

19 stycznia 2016, po rozpoznaniu wszystkich protestów wyborczych, Sąd Najwyższy rozstrzygnął o ważności wyborów. Tego dnia Sąd Najwyższy w składzie Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych uchwałą uznał wybory za ważne.

Sondaże

Porównanie dwóch ostatnich sondaży: exit poll i late poll (25.10.2015)

Od czasu wyborów parlamentarnych z 9 października 2011 najwyższe poparcie w sondażach odnotowywała Platforma Obywatelska. Tendencja ta zaczęła się zmieniać 11 października 2012, kiedy to w sondażu Millward Brown odnotowano 30% poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, zaś PO uzyskała wówczas 27% poparcia. Od tego czasu te dwie partie na zmianę uzyskiwały najwyższy wynik w sondażu. Od połowy stycznia 2015 PO zaczęła systematycznie uzyskiwać najwyższy wynik poparcia. Stan ten trwał do momentu wyborów prezydenckich, kiedy to prezydentem RP został kandydat PiS Andrzej Duda. Od tego czasu do dnia wyborów sondaże wskazywały najwyższe poparcie właśnie dla tej partii (z wyjątkiem sondażu IBRiS z 8 czerwca, kiedy na czele znalazł się nieformalny ruch Pawła Kukiza).

Uwagi

 1. Komitet nie przekroczył progu 8% głosów ważnych obowiązującego dla komitetów koalicyjnych.
 2. W porównaniu z sumarycznym wynikiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Ruchu Palikota z wyborów w 2011.
 3. W porównaniu z sumą mandatów Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Ruchu Palikota zdobytych w wyborach w 2011.
 4. a b W wyborach 2011 startował pod nazwą Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke.
 5. W porównaniu z wynikiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej z wyborów w 2011.

Przypisy

 1. Dz.U. z 2015 r. poz. 1017.
 2. Informacja o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. PKW, 23 marca 2016. .
 3. Dz.U. z 2015 r. poz. 1131.
 4. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1017.
 5. Bronisław Komorowski: wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 25 października. TVP Parlament, 17 lipca 2015. .
 6. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zmiany obwieszczenia o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.. PKW. .
 7. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 maja 2015 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. PKW, 25 maja 2015. .
 8. Zjednoczona Lewica szykuje się do ostrego boju. „Jedynki” już są. TVN24, 14 lipca 2015. .
 9. Wybory parlamentarne 2015 – termin. infor.pl. .
 10. Mariusz Śliwiński: Ordynacja wyborcza w Polsce. math.edu. .
 11. Dz.U. z 2022 r. poz. 1277, rozdz. 2.
 12. Dz.U. z 2022 r. poz. 1277, z późn. zm.
 13. Kalendarz wyborczy. PKW. .
 14. Zasady losowania numerów dla list kandydatów na posłów. PKW. .
 15. Komunikat o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu. PKW. .
 16. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na posłów. PKW. .
 17. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na senatorów. PKW. .
 18. Wykaz komitetów wyborczych KW PiS. PKW. .
 19. Wykaz komitetów wyborczych KW PiS. PKW. .
 20. Wykaz komitetów wyborczych KW PO. PKW. .
 21. Wykaz komitetów wyborczych KW PO. PKW. .
 22. Wykaz komitetów wyborczych KW Razem. PKW. .
 23. Wykaz komitetów wyborczych KW Razem. PKW. .
 24. Wykaz komitetów wyborczych KW KORWiN. PKW. .
 25. Wykaz komitetów wyborczych KW KORWiN. PKW. .
 26. Wykaz komitetów wyborczych KW PSL. PKW. .
 27. Wykaz komitetów wyborczych KW PSL. PKW. .
 28. Wykaz komitetów wyborczych KW ZL. PKW. .
 29. Wykaz komitetów wyborczych KW ZL. PKW. .
 30. Wykaz komitetów wyborczych KW Kukiz’15. PKW. .
 31. Wykaz komitetów wyborczych KW Kukiz’15. PKW. .
 32. Wykaz komitetów wyborczych KW Nowoczesna Ryszarda Petru. PKW. .
 33. Wykaz komitetów wyborczych KW Nowoczesna Ryszarda Petru. PKW. .
 34. Liczba kandydatów KWW JOW Bezpartyjni na posłów. PKW. .
 35. Liczba kandydatów KWW JOW Bezpartyjni na senatorów. PKW. .
 36. Liczba kandydatów KWW Zbigniewa Stonogi na posłów. PKW. .
 37. Liczba kandydatów KWW Zbigniewa Stonogi na senatorów. PKW. .
 38. Liczba kandydatów KWW RS RP na posłów. PKW. .
 39. Liczba kandydatów KWW RS RP na senatorów. PKW. .
 40. Liczba kandydatów KWW ZdŚ na posłów. PKW. .
 41. Liczba kandydatów KWW ZdŚ na senatorów. PKW. .
 42. Liczba kandydatów Samoobrony na posłów. PKW. .
 43. Liczba kandydatów Samoobrony na senatorów. PKW. .
 44. Liczba kandydatów KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” na posłów. PKW. .
 45. Liczba kandydatów KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” na senatorów. PKW. .
 46. Liczba kandydatów KNP na posłów. PKW. .
 47. Liczba kandydatów KNP na senatorów. PKW. .
 48. Liczba kandydatów KWW MN na posłów. PKW. .
 49. Liczba kandydatów KWW MN na senatorów. PKW. .
 50. Liczba kandydatów OdP na posłów. PKW. .
 51. Liczba kandydatów OdP na senatorów. PKW. .
 52. Kandydaci na posłów. PKW. .
 53. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015. Wyniki wyborów do Sejmu RP. PKW. .
 54. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015. Wyniki wyborów do Senatu RP. PKW. .
 55. Wyniki głosowania do Senatu RP 2015. .
 56. PKW: Wybory parlamentarne 2015 – statystyki. PKW. .
 57. PKW: Wybory parlamentarne 2015 – frekwencja. PKW. .
 58. PKW: Wybory parlamentarne 2015 – frekwencja. PKW. .
 59. SN rozpoznał wszystkie protesty wyborcze. SN, 22 grudnia 2015. .
 60. Sąd Najwyższy stwierdził ważność wyborów do Sejmu RP i Senatu RP. SN. .
 61. Tracą PO, PiS, PSL i SLD; zyskuje Ruch Palikota. TVP Info, 20 października 2011. .
 62. PiS wciąż przed PO. Kolejne sondaże. TVN24, 11 października 2012. .
 63. TNS Polska: Platforma Obywatelska prowadzi w sondażach. onet.pl, 26 stycznia 2015. .
 64. Najnowszy sondaż: PiS na czele, partia Kukiza wyprzedza Platformę. Telewizja Republika, 29 maja 2015. .
 65. Kukiz liderem sondaży. Ma 24 proc. poparcia i wyprzedza PiS oraz PO. „Newsweek”, 8 czerwca 2015. .

Linki zewnętrzne