10 Resultat som hittades för "X2_(t��g)".

X2 (tåg)

X2 är littera för en drivenhet eller en typ av tågsätt (se nedan) som byggdes mellan 1989 och 1998 och som ägs av SJ. X2 utgör den tekniska basen i SJ:s...


Jan-Ove Waldner

All Stars Circuit (x2) 1991 - Japan Open, World All Stars Circuit (x2), Pondus Cup 1992 - OS, French Open, World All Stars Circuit (x2), European Masters...


Riktningskoefficient

{\displaystyle k={\frac {y_{2}-y_{1}}{x_{2}-x_{1}}}} , där (x1, y1) och (x2, y2) är koordinaterna för två olika punkter på linjen. Linjer parallella med...


Diofantisk ekvation

x2-ny2 = 1, där n är ett positivt heltal men ej en heltalskvadrat, kallas för Pells ekvation efter den engelske matematikern John Pell. Exempel: x2-5y2 = 1...


Nissan Skyline

Bränsleinsprutning GT-T 6-cyl radmotor DOHC 2498 cm³ 280 hk Bränsleinsprutning, turbo GT-R 6-cyl radmotor DOHC 2569 cm³ 280 hk Bränsleinsprutning, turbo x2...


Derivata

derivatan av 1/x är -1/x2, ger att ( 1 g ) ′ = − gg 2 {\displaystyle \left({\frac {1}{g}}\right)^{\prime }=-{\frac {g^{\prime }}{g^{2}}}} Därmed kan produktregeln...


Integralkalkyl

∫ a b f ( t ) d t = F ( b ) − F ( a ) . {\displaystyle \int _{a}^{b}f(t)dt=F(b)-F(a).} Exempel: Arean under grafen till funktionen f(x) = x2 + 2x på intervallet...


Komparator

komparatorn ändrar tillstånd flera gånger). Omslagslägena är benämnda X1 och X2. Grafen visar alltså hur kretsen uppför sig kring Vref (och inte noll volt)...


Energi

0 {\displaystyle E(\infty )=0} . Arbetet att flytta objektet från x1 till x2 kan då skrivas E ( x 2 ) − E ( x 1 ) = ∫ x 1 x 2 F ⋅ d x ( 2 ) {\displaystyle...


Formeln för bäring ur koordinater

} är enligt formlen: t a n ϕ P 1 → P 2 = ( y 2 − y 1 x 2 − x 1 ) {\displaystyle tan\phi P1\rightarrow P2=\left({\frac {y2-y1}{x2-x1}}\right)} För att...