Grad CelsiusInte någonsin i mänsklighetens historia har det funnits så mycket information om Grad Celsius som idag tack vare internet. Det är dock inte alltid lätt att få tillgång till allt som har med Grad Celsius att göra. Det är ofta svårt att övervinna mättnad, dålig användbarhet och svårigheten att skilja mellan korrekt och felaktig information om Grad Celsius. Det var det som motiverade oss att skapa en pålitlig, säker och effektiv webbplats.

Det stod klart för oss att det inte räckte med korrekt och verifierad information om Grad Celsius för att nå vårt mål. Allt vi hade samlat in om Grad Celsius måste också presenteras på ett tydligt och lättläst sätt, i en struktur som underlättar användarupplevelsen, med en ren och effektiv design som prioriterar laddningshastighet. Vi är övertygade om att vi har uppnått detta, även om vi alltid arbetar för att göra små förbättringar. Om du har funnit det du har funnit användbart på Grad Celsius och om du har känt dig bekväm, blir vi mycket glada om du kommer tillbaka till wikious.com närhelst du vill och behöver det.

Uppslagsordet ”Celsius” leder hit. För andra betydelser, se Celsius (olika betydelser).
Anders Celsius egen illustration av den termometer han använde
Detalj ur titelplansch i en bok av Carl von Linné (1738).

Grad Celsius (°C) är en enhet för temperatur som har fått sitt namn efter den svenske vetenskapsmannen och astronomen Anders Celsius, som tog fram en skala för temperaturmätning.

Celsiusskalan är graderad i 100 skalstreck mellan vattnets fryspunkt (0 °C) och vattnets kokpunkt (100 °C). Dessa tillstånd har under senare tid reviderats och 0 °C definieras som den absoluta temperaturen 273,15 kelvin. Kelvinskalan använder samma delning som celsiusskalan men definierar nollan till absoluta nollpunkten. Andra temperaturer på skalan uttrycks i termer av temperaturskillnaden i grader Celsius mellan nollpunkten och den aktuella temperaturen.

Sambandet mellan temperatur uttryckt i grader Celsius och kelvin är

där t är temperaturen i grader Celsius och T är temperaturen i kelvin.

  Länder som använder Fahrenheit-skalan.
  Länder som använder både Fahrenheit-skalan och Celsius-skalan.
  Länder som använder Celsius-skalan.

Historia

Under termometerns tidigaste historia visste man inte hur den bäst skulle graderas. Fahrenheitskalan infördes 1724, Réaumurskalan 1731. Anders Celsius gjorde mätningar på olika orter och vid olika lufttryck och fann att vattnets kokpunkt och fryspunkt vid normalt lufttryck var lämpliga referenspunkter. Han sammanfattade sina resultat i uppsatsen Observationer om twänne beständiga Grader på en Thermometer i Kungliga Vetenskapsakademiens handlingar år 1742, två år före sin död.

Celsius delade in området i 100 grader och satte 0 °C vid kokpunkten och 100 °C vid fryspunkten. Skalan vändes efter hans död, så att 0 °C sattes vid vattnets smältpunkt. En tidig användare av termometrar var Carl von Linné. I uppsatsen Hortus Upsaliensis (16 december 1745) anger han temperaturer i den vända Celsiusskalan. Eventuellt var det på Linnés initiativ som skalan vändes.

År 1967 definierade CGPM Celsius-skalan med hjälp av enheten kelvin, som är SI-enheten för temperatur. Det innebar att (exakt) 0,01 °C motsvarade temperaturen vid rent vattens trippelpunkt, det vill säga när balans råder mellan tre aggregationsformer: fast (is), flytande och gas (ånga). Den 20 maj 2019 definierades kelvin utifrån Boltzmanns konstant istället för med trippelpunkten, vilket innebär att trippelpunkten inte längre ligger exakt (men mycket nära) 0,01 °C.

Konvertering mellan temperaturenheterna

Kelvin


Grad Celsius


Grad Fahrenheit


Rankine


Rømerskalan


Newtonskalan


Delisleskalan


Grad Réaumur

Se även

Noter

Externa länkar