Koordinerad universell tidInte någonsin i mänsklighetens historia har det funnits så mycket information om Koordinerad universell tid som idag tack vare internet. Det är dock inte alltid lätt att få tillgång till allt som har med Koordinerad universell tid att göra. Det är ofta svårt att övervinna mättnad, dålig användbarhet och svårigheten att skilja mellan korrekt och felaktig information om Koordinerad universell tid. Det var det som motiverade oss att skapa en pålitlig, säker och effektiv webbplats.

Det stod klart för oss att det inte räckte med korrekt och verifierad information om Koordinerad universell tid för att nå vårt mål. Allt vi hade samlat in om Koordinerad universell tid måste också presenteras på ett tydligt och lättläst sätt, i en struktur som underlättar användarupplevelsen, med en ren och effektiv design som prioriterar laddningshastighet. Vi är övertygade om att vi har uppnått detta, även om vi alltid arbetar för att göra små förbättringar. Om du har funnit det du har funnit användbart på Koordinerad universell tid och om du har känt dig bekväm, blir vi mycket glada om du kommer tillbaka till wikious.com närhelst du vill och behöver det.

Världskarta över nuvarande tidszoner

Koordinerad universell tid (UTC, kompromissförkortning mellan engelska Coordinated Universal Time och franska temps universel coordonné) är en utgångspunkt för exakta tidsangivelser världen över. Tidsangivelsen skiljer sig med en timme i förhållande till centraleuropeisk tid som tillämpas i Sverige. När klockan är 12:00 enligt UTC är den 13:00 i Sverige (normaltid) eller 14:00 (sommartid).

Definition och historik

UTC-tiden baserar sig på den internationella atomtiden TAI som iakttas med hjälp av atomur med hög precision av tidslaboratorier runt om i världen. UTC avviker från TAI med ett visst antal hela sekunder på ett sådant sätt att skillnaden mellan UTC och nollmeridianens medelsoltid Greenwich Mean Time (GMT) aldrig ska vara mer än högst en sekund. Sammanställningen av TAI med utgångspunkt från de olika atomuren administreras av Internationella byrån för mått och vikt (BIPM). En annan internationell organisation, International Earth Rotation and Reference Systems Service, fastställer när skottsekunder skall fogas till UTC för att skillnaden mellan UTC och GMT skall hållas under den fastställda gränsen. Skillnaden förändras med viss oregelbundenhet på grund av att jordens rotation är föremål för små variationer.

UTC har ersatt den tidigare använda Greenwich Mean Time, GMT, från vilken UTC skiljer sig mindre än en sekund. Märk väl att GMT ibland, speciellt i engelskspråkiga länder, används som synonym för UTC trots att GMT strikt taget avser medelsoltiden vid nollmeridianen, som går genom Greenwich i London.

Exempel (dagens datum):

2023-06-09T18.55+00:00 (W3C Date and Time Formats)

En variant, UT1, bestäms av jordrotationen medan UTC bestäms av ett antal högprecisions-atomur. En internationell överenskommelse anger att skillnaden mellan aktuell jordtid, GMT, och klockorna inte får skilja mer än 0,9 sekunder, varför synkronisering mellan UT1 och UTC behöver göras då och då. Detta görs med hjälp av en inskjuten skottsekund, i genomsnitt efter ett eller ett och ett halvt år. Variationen är inte helt förutsägbar. Ett exempel på detta är att 2000-talets första skottsekund beslutades infalla först under år 2005.

Ursprunget till att UTC/GMT ibland skrivs Z är militärt och kommer troligtvis från de allierade styrkorna under andra världskriget. Allmänt används Z för att markera UTC/GMT inom olika typer av radiotjänster internationellt, och andra bokstäver för andra tidszoner, som till exempel efter ett klockslag då en radioförbindelse ägt rum eller då en tidsangivelse begärs eller anges.

Se även

Referenser

Externa länkar