LandInte någonsin i mänsklighetens historia har det funnits så mycket information om Land som idag tack vare internet. Det är dock inte alltid lätt att få tillgång till allt som har med Land att göra. Det är ofta svårt att övervinna mättnad, dålig användbarhet och svårigheten att skilja mellan korrekt och felaktig information om Land. Det var det som motiverade oss att skapa en pålitlig, säker och effektiv webbplats.

Det stod klart för oss att det inte räckte med korrekt och verifierad information om Land för att nå vårt mål. Allt vi hade samlat in om Land måste också presenteras på ett tydligt och lättläst sätt, i en struktur som underlättar användarupplevelsen, med en ren och effektiv design som prioriterar laddningshastighet. Vi är övertygade om att vi har uppnått detta, även om vi alltid arbetar för att göra små förbättringar. Om du har funnit det du har funnit användbart på Land och om du har känt dig bekväm, blir vi mycket glada om du kommer tillbaka till wikious.com närhelst du vill och behöver det.

För andra betydelser, se Land (olika betydelser).
Karta över världens länder.

Ett land är ett landområde som utgör, eller har utgjort, en självständig eller självstyrande politisk enhet. Detta behöver dock inte betyda att landet utgör en egen självständig stat (vilket är vanligt i vardagligt tal) utan det kan ingå i ett större rike.

Språklig anmärkning

Ordet "land" kan ha pluralformen "land" eller "länder". I den här behandlade betydelsen av självstyrande politisk enhet är den vanliga formen "länder". Beträffande de medeltida svenska "landen", senare kallade "landskap", används vanligen pluralformen "land".

Exempel

Se även

Referenser