Norsk lyd- og blindeskriftbibliotekInte någonsin i mänsklighetens historia har det funnits så mycket information om Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek - Wikious som idag tack vare internet. Det är dock inte alltid lätt att få tillgång till allt som har med Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek - Wikious att göra. Det är ofta svårt att övervinna mättnad, dålig användbarhet och svårigheten att skilja mellan korrekt och felaktig information om Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek - Wikious. Det var det som motiverade oss att skapa en pålitlig, säker och effektiv webbplats.

Det stod klart för oss att det inte räckte med korrekt och verifierad information om Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek - Wikious för att nå vårt mål. Allt vi hade samlat in om Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek - Wikious måste också presenteras på ett tydligt och lättläst sätt, i en struktur som underlättar användarupplevelsen, med en ren och effektiv design som prioriterar laddningshastighet. Vi är övertygade om att vi har uppnått detta, även om vi alltid arbetar för att göra små förbättringar. Om du har funnit det du har funnit användbart på Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek - Wikious och om du har känt dig bekväm, blir vi mycket glada om du kommer tillbaka till wikious.com närhelst du vill och behöver det.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) är ett norskt statligt institut som erbjuder bibliotektjänster till blinda och synskadade och andra med lässvårigheter. NLB är Norges största producent av talböcker och blindskriftböcker. Myndigheten ligger under Kultur- og kirkedepartementet och har utlåningssavdelingar i Oslo, Bergen och Trondheim.

Historia

Det första NLB-bibliotek öppnades 1910 i Bergen. 1913 och 1916 öppnades även bibliotek i Oslo och Trondheim. Norges Blindeforbund ägde och drev blindskriftsbiblioteken fram till 1989, då ansvaret for bibliotekstjänsterna för blinda och synskadade överfördes till det statliga Kultur- og kirkedepartementet.

Låninformation

Primärgruppen för NLB är blinda och synskadade, men det finns även andra personer med olika typer av lässvårigheter som är låntagare där. Bland annat är personer med dyslexi en ganska stor låntagargrupp. Vid lån måste låntagaren visa intyg från en sjuksköterska, läkare, syn eller specialpedagog om sin synskada eller lässvårighet, om personen inte är en registrerad låntagare hos NLB. Personer som är registrerade låntagare hos NLB kan själva låna i NLB s bibliotek eller via NLB hemsida.

Skolor och andra undervisningscentra som har elever med funktionshinder har också rätt att låna hos NLB. En ansvarig kontaktperson på skolan, till exempel en logoped, speciallärare eller skolbibliotekarie, skall registrera sig hos NLB för att skolan skall kunna låna.

Externa länkar