Statsbiblioteket, ÅrhusInte någonsin i mänsklighetens historia har det funnits så mycket information om Statsbiblioteket, Århus - Wikious som idag tack vare internet. Det är dock inte alltid lätt att få tillgång till allt som har med Statsbiblioteket, Århus - Wikious att göra. Det är ofta svårt att övervinna mättnad, dålig användbarhet och svårigheten att skilja mellan korrekt och felaktig information om Statsbiblioteket, Århus - Wikious. Det var det som motiverade oss att skapa en pålitlig, säker och effektiv webbplats.

Det stod klart för oss att det inte räckte med korrekt och verifierad information om Statsbiblioteket, Århus - Wikious för att nå vårt mål. Allt vi hade samlat in om Statsbiblioteket, Århus - Wikious måste också presenteras på ett tydligt och lättläst sätt, i en struktur som underlättar användarupplevelsen, med en ren och effektiv design som prioriterar laddningshastighet. Vi är övertygade om att vi har uppnått detta, även om vi alltid arbetar för att göra små förbättringar. Om du har funnit det du har funnit användbart på Statsbiblioteket, Århus - Wikious och om du har känt dig bekväm, blir vi mycket glada om du kommer tillbaka till wikious.com närhelst du vill och behöver det.

Statsbibliotekets bogtårn (boktorn) är en framträdande byggnad på Århus universitetsområde

Statsbiblioteket är ett bibliotek i Århus i Danmark. Det är universitetsbibliotek for Aarhus universitet, overcentralbibliotek for Danmarks folkbibliotek och utgör − tillsammans med Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn − Danmarks nationalbibliotek.

Biblioteket tillkom efter initiativ av överbibliotekarie Christian Bruun 1897. Det öppnade 1902.

Det flyttades 1922 till en ny, större byggnad och innehöll redan 1928 omkring 270 000 volymer och var det största danska biblioteket utanför Köpenhamn. I anslutning till Århus bibliotek upprättades 1918 Statens Avissamling, för insamling av danska tidningar. Samlingen omfattade 1928 15 000 band.

Sedan Aarhus universitet grundats 1933 kom biblioteket att knytas till universitetet som universitetsbibliotek.

Noter

  1. ^ Carlquist, Gunnar (red.) (1929). Svensk uppslagsbok. Malmö: Baltiska förlaget, band 1 s. 17.
  2. ^ Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000.