Vatikanstatens bibliotekInte någonsin i mänsklighetens historia har det funnits så mycket information om Vatikanstatens bibliotek - Wikious som idag tack vare internet. Det är dock inte alltid lätt att få tillgång till allt som har med Vatikanstatens bibliotek - Wikious att göra. Det är ofta svårt att övervinna mättnad, dålig användbarhet och svårigheten att skilja mellan korrekt och felaktig information om Vatikanstatens bibliotek - Wikious. Det var det som motiverade oss att skapa en pålitlig, säker och effektiv webbplats.

Det stod klart för oss att det inte räckte med korrekt och verifierad information om Vatikanstatens bibliotek - Wikious för att nå vårt mål. Allt vi hade samlat in om Vatikanstatens bibliotek - Wikious måste också presenteras på ett tydligt och lättläst sätt, i en struktur som underlättar användarupplevelsen, med en ren och effektiv design som prioriterar laddningshastighet. Vi är övertygade om att vi har uppnått detta, även om vi alltid arbetar för att göra små förbättringar. Om du har funnit det du har funnit användbart på Vatikanstatens bibliotek - Wikious och om du har känt dig bekväm, blir vi mycket glada om du kommer tillbaka till wikious.com närhelst du vill och behöver det.

Påve Sixtus IV utnämner Bartolomeo Platina till prefekt för Vatikanbiblioteket, fresk av Melozzo da Forlì (cirka 1477).

Vatikanstatens bibliotek (latin Bibliotheca Apostolica Vaticana) är kurians bibliotek, beläget i Vatikanstaten. Det grundades 1448 av påven Nicolaus V.

Den nuvarande byggnaden, Sala Sistina (uppkallad efter Sixtus V), ritades 1588 av arkitekten Domenico Fontana, och är belägen strax öster om Petersplatsen.

Samlingar

Vatikanstatens bibliotek hyser cirka 1,5 miljoner tryckta skrifter motsvarande 53 000 hyllmeter, varav cirka 8 500 volymer utgörs av inkunabler. Här finns även omkring 150 000 handskrifter (bland annat drottning Kristinas samling), placerat i ett bombsäkert magasin uppfört på 1970-talet. Bibliotekets konstavdelning innehåller cirka 100 000 kartor, teckningar och gravyrer.

Organisation

Högste chef för biblioteket, som kallas för bibliotekarie, är sedan 2012 Jean-Louis Bruguès. Antalet anställda är i maj 2007 strax under 100.

Mellan 2007 och 2010 företogs en om- och tillbyggnad av biblioteket. Det är öppet för kurian och för forskare, med 50 läsplatser på handskriftsavdelningen och 200 läsplatser i stora läsesalen. Det finns även en stor, modern tidskriftsläsesal. Allmänheten äger inte tillträde.

Historia

Det första egentliga påvliga biblioteket tillkom i Avignon1300-talet, men dessa samlingar finns idag i Nationalbiblioteket i Paris. Vatikanbiblioteket har sitt ursprung i Nikolaus V:s samlingar. 1622 donerade Maximilian I av Bayern det pfalziska biblioteket till påven, och Leo Allatius översåg överflyttningen av samlingen till Vatikanen som krävde 200 mulor; Allatius blev sedermera chef för Vatikanstatens bibliotek.

Se även

Källor

  • Föreläsning av professor Barbara Jatta, chef för bibliotekets handskrifts- och gravyravdelning, given vid Uppsala universitet 7 maj 2007.

Externa länkar