Landsbókasafn Íslands – HáskólabókasafnInte någonsin i mänsklighetens historia har det funnits så mycket information om Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn - Wikious som idag tack vare internet. Det är dock inte alltid lätt att få tillgång till allt som har med Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn - Wikious att göra. Det är ofta svårt att övervinna mättnad, dålig användbarhet och svårigheten att skilja mellan korrekt och felaktig information om Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn - Wikious. Det var det som motiverade oss att skapa en pålitlig, säker och effektiv webbplats.

Det stod klart för oss att det inte räckte med korrekt och verifierad information om Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn - Wikious för att nå vårt mål. Allt vi hade samlat in om Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn - Wikious måste också presenteras på ett tydligt och lättläst sätt, i en struktur som underlättar användarupplevelsen, med en ren och effektiv design som prioriterar laddningshastighet. Vi är övertygade om att vi har uppnått detta, även om vi alltid arbetar för att göra små förbättringar. Om du har funnit det du har funnit användbart på Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn - Wikious och om du har känt dig bekväm, blir vi mycket glada om du kommer tillbaka till wikious.com närhelst du vill och behöver det.

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn ("Islands landsbibliotek – Universitetsbiblioteket") är Islands national- och universitetsbibliotek.

Biblioteket är det nationella biblioteket som samlar alla tryckta verk som publiceras i Island, av islänningar och om Island. Som universitetsbibliotek har det landets största samling av vetenskapliga arbeten på flera språk. Många kan lånas av låntagare med lånekort. Samlingen av manuskript omfattar fler än 15 000 volymer. De flesta är från tidigmodern tid och den moderna tiden och det finns en del ovanliga tryckningar. Dessa verk samt de som publicerats före 1900 kan man läsa på biblioteket.

Det nuvarande biblioteket bildades 1994 då det tidigare nationalbiblioteket Landsbókasafns Íslands, grundat 1818, slogs ihop med universitetsbiblioteket, Háskólabókasafns.

Se även

Källor

Externa länkar