Estlands nationalbibliotekInte någonsin i mänsklighetens historia har det funnits så mycket information om Estlands nationalbibliotek - Wikious som idag tack vare internet. Det är dock inte alltid lätt att få tillgång till allt som har med Estlands nationalbibliotek - Wikious att göra. Det är ofta svårt att övervinna mättnad, dålig användbarhet och svårigheten att skilja mellan korrekt och felaktig information om Estlands nationalbibliotek - Wikious. Det var det som motiverade oss att skapa en pålitlig, säker och effektiv webbplats.

Det stod klart för oss att det inte räckte med korrekt och verifierad information om Estlands nationalbibliotek - Wikious för att nå vårt mål. Allt vi hade samlat in om Estlands nationalbibliotek - Wikious måste också presenteras på ett tydligt och lättläst sätt, i en struktur som underlättar användarupplevelsen, med en ren och effektiv design som prioriterar laddningshastighet. Vi är övertygade om att vi har uppnått detta, även om vi alltid arbetar för att göra små förbättringar. Om du har funnit det du har funnit användbart på Estlands nationalbibliotek - Wikious och om du har känt dig bekväm, blir vi mycket glada om du kommer tillbaka till wikious.com närhelst du vill och behöver det.

Nationalbibliotekets moderna byggnad i centrala Tallinn.

Estlands nationalbibliotek, estniska: Eesti Rahvusraamatukogu, är ett nationalbibliotek och en offentlig institution i Estlands huvudstad Tallinn.

Biblioteket har till uppgift att bevara Estlands kulturarv och samla litteratur utgiven i Estland eller som behandlar Estland, samt förse Estlands parlament och andra offentliga institutioner med informationstjänster, fungera som biblioteks- och informationscentrum och vidareutbilda bibliotekarier, samt även fungera som kulturcentrum. En särskild avdelning för äldre sällsynta verk finns. Sedan 1919 är nationalbiblioteket pliktbibliotek för all litteratur utgiven i Estland. Mellan 1953 och 1988 var nationalbiblioteket uppkallat efter den "den estniska litteraturens fader", författaren och folkloristen Friedrich Reinhold Kreutzwald (1803–1882).

Byggnaden, ritad av Raine Karp, ligger på Tõnismägi 2 i centrala Tallinn och uppfördes 1985 till 1993. Innan den nuvarande byggnaden invigdes var verksamheten från 1948 till 1992 inrymd i Estniska RiddarhusetDomberget.

Administrativt styrs verksamheten av en styrelse med medlemmar utsedda av Riigikogu. Byggnaden är tillgänglig för allmänheten under förutsättning att besökare uppvisar lånekort vid inpassering.

Källor

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, National Library of Estonia.

Externa länkar